TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Stěnu je třeba na tapety připravit
Mají se pruhy tapety překrývat?
Vzor je třeba sesadit - odrazí se to i na spotřebě
Lepidlo na tapety, nebo na stěnu?
Postup při odstraňování tapety
Stálobarevnost tapety na zeď
Omyvatelnost tapety na zeď
Nehořlavost a kvalita tapety na zeď
Symboly jsou normalizované
Pozor na barevné rozdíly u různých rolí tapety
K tapetám se vyrábějí i stejné látky

Tapetování raději přenechte odborníkům

Moderní tapety na zeď mají stále dokonalejší vlastnosti. Proto je také oproti minulosti mnohem jednodušší i práce s tapetami. Průměrně zručný člověk zřejmě běžné tapetování zvládne vlastnoručně. Přesto však - obzvláště u dražších a luxusnějších tapet - doporučujeme na tuto práci najmout zkušené a spolehlivé tapetáře.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Stěnu je třeba na tapety připravit

Obecně platí, že by se tapety na zeď měly lepit na připravené, očištěné, vyrovnané a suché stěny, na kterých jsou ošetřeny všechny praskliny, nerovnosti a nedokonalosti. V některých případech je vhodné stěny natřít i speciálními podkladovými nátěry. Druh nátěru je třeba vybrat podle toho, čeho přesně potřebujeme dosáhnout. Tapetuje se pak vždy směrem od okna, schnutí by mělo být pozvolné.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Mají se pruhy tapety překrývat?

Každé tapety na zeď vyžadují jiné lepidlo a jiný postup, proto je vhodné důsledně dbát pokynů výrobce. Některé tapety na zeď (zvláště papírové tapety) se například lepí několik milimetrů přes sebe, ale u jiných by to byl problém a lepí se jen „na dotek“, kdy se jednotlivé pruhy tapety nepřekrývají (zvláště vliesové tapety). Některé tapety na zeď se také mohou lepit takzvaně s přesahem, kdy se pruhy překrývají o 5 až 8 centimetrů a poté se oříznou nožem s kluznou patkou dvojitým řezem. I toto specifikum výrobce vyznačuje na zadní straně tapety.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Přesah a dvojitý řez - pruhy tapety se překrývají o 5 až 8 cm a poté se ořezávají nožem s kluznou patkou.

Vzor je třeba sesadit - odrazí se to i na spotřebě

Až budete počítat spotřebu tapety na zeď, nesmíte zapomenout u každé délky pruhu tapety na zeď na určitý přesah, který se posléze odřízne. Kromě toho si však musíte zjistit i takzvaný raport, který je pro každý vzor odlišný. Raport je vyjádřen v centimetrech nebo milimetrech a je to vzdálenost, po které se vzor na tapetě opakuje. Při počítání spotřeby pak musíte u každého pruhu tapety počítat i s tímto raportem.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Ze značek na zadní straně tapety na zeď vyčtete, jestli se vzor sesazuje přímo nebo se předsazuje, případně zda na sesazení není třeba brát zřetel. Někdy se také u tapety lepí každý druhý pruh vzhůru nohama. Navíc existují i tapety na zeď, které se lepí vodorovně.

Standardní role tapety na zeď bývá široká 53 centimetrů a délka tapety v roli bývá 10,05 metru. Rozměry však mohou být i jiné.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Bez sesazování vzoru - při lepení tapety na zeď není třeba brát zřetel na vzor.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Přímé sesazení vzoru s údajem o raportu v cm (např. 26/0) - při lepení tapety na zeď se stejné vzory lepí vedle sebe ve stejné výšce.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Předsazení vzoru s údajem o raportu a předsazení - vzor na dalším pruhu se vždy posune o velikost předsazení.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Převrácené lepení - každý druhý pruh tapety na zeď se lepí vzhůru nohama.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Vodorovné lepení - pruhy tapety na zeď se nelepí svisle, ale vodorovně.

Výpočet spotřeby tapety na zeď

Při běžném rozměru tapetové eurorole 10,05 x 0,53 metru a při normální výšce místnosti vycházejí z jedné role pouze tři pruhy tapety. Do výpočtu musíte zahrnout i různé výklenky a šikminy. Plochy oken a dveří se při výpočtu spotřeby tapety neodečítají. Při výpočtu spotřeby tapety na zeď nezapomeňte počítat s raportem - při sesazování vzoru vzniknou nepoužitelné prostřihy. Čím je vzor na tapetě větší, tím větší budou i prostřihy. (U hladké jednobarevné tapety na zeď si ovšem raportem nemusíte dělat starosti.)

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Jestliže se mají tapety na zeď lepit s předsazením vzoru, pak budou jednotlivé pruhy vůči sobě posunuty. Toto posunutí je uvedeno společně s raportem na etiketě nebo na zadní straně tapety. Například údaj 28/14 pak bude znamenat, že vzor se na tapetě opakuje po 28 centimetrech a posunutí motivu mezi levým a pravým krajem tapety bude 14 cm.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Lepidlo na tapety, nebo na stěnu?

U každé tapety na zeď je rovněž uvedeno, jestli se lepidlo nanáší na tapety, nebo na zeď. Papírové tapety na zeď se většinou musejí nechat nasáknout, proto se lepidlo obvykle nanáší na tapety. Naopak například vliesové tapety na zeď nasáknutí nepotřebují a lepidlo se tedy obyčejně nanáší na zeď. Existují ovšem i tapety, které už jsou předklíženy - jejich zadní strana je předem opatřena vrstvou lepidla, jež se aktivuje krátkým namočením. Řiďte se proto pokyny výrobce.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Lepidlo se nanáší na tapetu.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Lepidlo se nanáší na stěnu.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Předklížená tapeta - zadní strana tapety na zeď je z výroby opatřena vrstvou lepidla, které se aktivuje krátkým namočením do vody.

Postup při odstraňování tapety

Důležitou informací je také postup při odstraňování tapety. Některé, nejčastěji vliesové tapety na zeď, mívají velmi praktickou vlastnost: jsou štěpitelné. Vrchní vrstva takovéto tapety na zeď je odstranitelná - lze ji za sucha stáhnout. Spodní vrstva tapety pak zůstává na stěně jako makulatura využitelná pro další tapetování. Tato vlastnost je rovněž vyznačena na zadní straně tapety. Kromě toho tapety mohou být i beze zbytku odstranitelné - tapety se dají ze stěny jednoduše stáhnout za sucha. Tapety mohou být také odstranitelné za vlhka, kdy se tapety důkladně namočí vodou a poté se ze stěny beze zbytku odstraní.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Beze zbytku odstranitelná tapeta na zeď - tapeta se dá ze stěny za sucha beze zbytku stáhnout.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Štěpitelná tapeta s odstranitelnou vrchní vrstvou - vrchní vrstvu tapety na zeď je možné za sucha stáhnout, spodní vrstva zůstává na zdi jako makulatura.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Tapeta odstranitelná za mokra - tapeta se ze stěny beze zbytku odstraní po důkladném namočení vodou.

Stálobarevnost tapety na zeď

Další symboly, které na zadní straně tapety na zeď můžeme objevit, označují stálobarevnost tapety na světle a její omyvatelnost. Stálobarevnost tapety na zeď může být (seřazeno od nejhorší k nejlepší): dostatečná (symbol půlky slunce), uspokojivá (symbol půlky slunce s křížkem), dobrá (symbol celého slunce), velmi dobrá (symbol celého slunce s křížkem) či výborná (symbol dvou sluncí nad sebou).

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Dostatečná stálobarevnost na světle.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Uspokojivá stálobarevnost na světle.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Dobrá stálobarevnost na světle.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Velmi dobrá stálobarevnost na světle.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Výborná stálobarevnost na světle.

Omyvatelnost tapety na zeď

Co se týče omyvatelnosti, pak je de facto neomyvatelná tapeta na zeď označená pouze jednou vlnovkou. Tento znak nám sděluje, že takovéto tapety na zeď jsou odolné proti vodě při zpracování. Čerstvé skvrny od lepidla se pak mohou jemně setřít vlhkou houbou. Jinak by se takovéto tapety měly před vlhkostí chránit.

Dvě vlnky značí omyvatelnost - to znamená, že lehké znečištění se z tapety na zeď může opatrně odstranit vlhkou houbou. Tři vlnky, to už jsou vysoce omyvatelné tapety na zeď. To znamená, že nemastné znečištění se může odstranit slabým mýdlovým roztokem. Ještě lépe jsou na tom tapety na zeď označené symbolem kartáče s jednou vlnovkou. Takovéto tapety jsou podle normy odolné proti drhnutí, takže se z nich znečištění může odstranit slabým mýdlovým roztokem a měkkým kartáčem. Pokud pak na tapetě uvidíte symbol kartáče s třemi vlnovkami, nečistoty z tapety můžete bez obav odstraňovat mechanicky čisticím prostředkem a kartáčkem.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Tapeta je odolná proti vodě při zpracování. Čerstvé skvrny od lepidla se z tapety mohou jemně setřít vlhkou houbou.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Omyvatelná tapeta na zeď - lehké znečištění se může odstranit vlhkou houbou.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Vysoce omyvatelná tapeta na zeď - nemastné znečištění se z tapety na zeď může odstranit slabým mýdlovým roztokem.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Tapeta odolná proti drhnutí - znečištění se z tapety na zeď může odstranit slabým mýdlovým roztokem a měkkým kartáčkem.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Vysoce odolná tapeta proti drhnutí - nečistoty je možné z této tapety na zeď odstranit mechanicky čisticím prostředkem a kartáčkem.

Nehořlavost a kvalita tapety na zeď

U tapet na zeď se můžeme setkat i s dalšími znaky. Zvlášť důležité je označení VLIES (vliesové tapety), případně FLEECE nebo NON WOVEN, což rovněž značí vliesové tapety. Dále zde můžeme najít symbol nehořlavosti podle norem (nejčastější označení nehořlavosti je písmeno M s číslem, někdy je to „vanička“ mj. s údajem MPA, někdy je to přeškrtnutý symbol ohně apod.).

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Tapety na zeď mohou být označeny i značkou kvality a nezávadnosti RAL (takto označené tapety na zeď splňují nejpřísnější normy zdravotní nezávadnosti). Zejména na tapetách vyrobených převážně z recyklovaného papíru můžeme občas vidět i „ekologický“ okrouhlý symbol modrého anděla. Existuje rovněž symbol, který značí obzvlášť dobrou odolnost tapety na zeď proti nárazu (takové tapety jsou vhodné do zvláště mechanicky zatěžovaných interiérů). Další používaný symbol označuje duplexově ražené tapety a ujišťuje, že ražení je kvalitní a zůstane zachováno i při tapetování.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Tapeta odolná proti nárazu - tyto tapety na zeď mají zvlášť odolný a elastický povrch.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Duplexová ražená tapeta - ražení je u této tapety na zeď kvalitní a při tapetování zůstává zachováno.

Symboly jsou normalizované

Symboly pro tapety na zeď uvedené na této stránce jsou většinou normalizované. Výrobci však občas používají i některé vlastní znaky. Jejich význam je většinou logicky poznatelný, někdy je význam speciálních symbolů popsán ve vysvětlivkách ve vzorníku tapety.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

Pozor na barevné rozdíly u různých rolí tapety

Kromě samotných symbolů je nutné si na tapetě všímat také jejího výrobního čísla (čísla šarže), které je uvedeno na etiketě na každé roli tapety. Pomocí tohoto čísla poznáte, jestli jednotlivé role tapety na zeď pocházejí ze stejného tisku a zda díky tomu budou mít jednotnou barvu. Pokud by role měly různá výrobní čísla, mohlo by se stát, že se odstíny na tapetě budou mírně lišit, což by pak při tapetování v interiéru mohlo způsobit problém (obzvláště to platí u malosériových luxusních tapet, kde se i v rámci jednoho typu tapety mohou barvy jednotlivých rolí lišit dosti výrazně - a mírně se liší téměř vždy). Z tohoto důvodu je také vhodné koupit o jednu roli tapety na zeď více, než je předpokládaná spotřeba. Role navíc poslouží jako rezerva pro případné opravy. Pokud spoléháte na to, že v případě potřeby tapety na zeď dokoupíte později, není pak už možné zaručit přesnou shodu odstínu.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

K tapetám se vyrábějí i stejné látky

V neposlední řadě je třeba připomenout, že k mnoha druhům tapety jsou už dnes k dostání ve stejném designu a barvách i dekorační látky na záclony a závěsy. Někdy výrobce na takovouto možnost upozorní symbolem látky na zadní straně tapety.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

K této tapetě na zeď je sladěna i dekorační látka na záclony či závěsy.

TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY
TAPETY NA ZEĎ - SYMBOLY A RADY

zpět nahoru© 2012 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek